Lletras corporeas_cafeteria_Sant Feliu de Guíxols

Rètol exterior dissenyat amb lletres corporeas de PVC blanc de 19mm de gruix, amb un acabat de esmalt-laca vermell viu.

instal.lació del cablejat amb focos de 10w.

Vidres exteriors amb vinil glaçat per tenir una mica d’intimitat dintre la Cafeteria.

imatges impreses interiors per la decoració, amb pvc de 3mm.

Decoració de una pared amb frases de vinil de tall blanc i amb un disseny amb diferents topografies.

Dades de contacte

  • 618 022 507
  • info@senyalia.com